Doktorat: Andrzej Daniluk

Doktorant: Andrzej Daniluk

Promotor - Armen Edigarian

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2006-10-26

Zakończenie: 2012-03-29

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Piotr KobakZMF
Aleksander Weron
Powrót