Michał Wojciechowski

Jednostki:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Doktorat: Agnieszka MicekKatedra Teorii Aproksymacji 
Doktorat: Tomasz KobosKatedra Teorii Aproksymacji