Doktorat: Agnieszka Micek

Doktorant: Agnieszka Micek

Promotor - Grzegorz Lewicki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2010-05-27

Zakończenie: 2013-03-28

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Mirosław BaranKTA
Michał Wojciechowski
Powrót