Mirosław Lachowicz

Jednostki:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Habilitacja: Andrzej BieleckiKatedra Informatyki Stosowanej