Wiktor Żelazny

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
  • Katedra Algorytmiki

DoktoratOtwarcie: 2009-06-25, Zamknięcie: 2013-06-27

Publikacje: