Grzegorz Szulik

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Zakład Matematyki Finansowej

DoktoratOtwarcie: 2010-12-16, Zamknięcie: