Doktorat: Grzegorz Szulik

Doktorant: Grzegorz Szulik

Promotor - Armen Edigarian

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2010-12-16

Powrót