Katarzyna Wąsik

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Teorii Aproksymacji

DoktoratOtwarcie: 2011-09-29, Zamknięcie:

Publikacje:

1.
Katarzyna Wąsik, C.Stępniak
When do plots of regressions of X on Y and Y on X coincide?, THE OPEN STATISTICS & PROBABILITY JOURNAL, 52-54, 2009, 1,