dr Edward Szczypka

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
  • Katedra Podstaw Informatyki

DoktoratOtwarcie: 2004-04-29, Zamknięcie: 2006-05-25

Publikacje: