dr Marian Łoboda

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Zakład Historii Matematyki

Publikacje:

4.
A note on canonical systems with control sets, PODSTAWY STEROWANIA 17 (1987), no. 1-2, 65--70
1.
Generalized canonical system for the generation of regular sets, (POLISH) PODSTAWY STEROWANIA 6 (1976), no. 2, 233--236