mgr Maciej Szymczak

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej

Publikacje:

2.
Devansh Arpit, Kyunghyun Cho, Stanislav Fort, Krzysztof J. Geras, Stanisław Jastrzębski, Maciej Szymczak, Jacek Tabor
The Break-Even Point on Optimization Trajectories of Deep Neural Networks, 8th International Conference On Learning Representations (2020),

Konferencje:

1.
ML in PL Conference, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska, 2019-11-22 - 2019-11-25