Problem optymalizacji oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Cramera-Lundberga

Tytuł:
Problem optymalizacji oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Cramera-Lundberga
Czasopismo:
Rok:
2013

Strony:
27-43

Tom (seria wydawnicza):
Zeszyt 31/2013. Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka

Link:
http://rocznikikae.sgh.waw.pl/?p=5&z=31&r=2013&a=223