Doktorat: Przemysław Broniek

Doktorant: Przemysław Broniek

Promotor - Paweł Idziak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2007-06-28

Zakończenie: 2008-12-18

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Marek ZaioncKPI
Krzysztof Diks
Powrót