Doktorat: Natalia Żelazna

Doktorant: Natalia Żelazna

Promotor - Marian Mrozek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2007-09-27

Zakończenie: 2010-09-30

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jacek TaborKUM
Sławomir RybickiUniwersytet Mikołaja Kopernika
Powrót