Doktorat: Jan Jeżabek

Doktorant: Jan Jeżabek

Promotor - Paweł Idziak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2008-10-30

Zakończenie: 2009-11-26

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jarosław Grytczuk
Krzysztof Diks
Powrót