Doktorat: Piotr Micek

Doktorant: Piotr Micek

Promotor - Paweł Idziak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2006-06-29

Zakończenie: 2008-10-30

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jarosław Grytczuk
Jacek CichońPolitechnika Wrocławska
Powrót