Doktorat: Bartłomiej Bosek

Doktorant: Bartłomiej Bosek

Promotor - Paweł Idziak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2006-06-29

Zakończenie: 2008-12-18

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jarosław Grytczuk
Maciej Sysło
Powrót