Doktorat: Anna Kulig

Doktorant: Anna Kulig

Promotor - Stanisław Migórski

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2008-06-26

Zakończenie: 2010-10-28

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Zdzisław DenkowskiKTOiS
Dariusz Idczak
Powrót