Doktorat: Bartosz Walczak

Doktorant: Bartosz Walczak

Promotor - Paweł Idziak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2010-12-16

Zakończenie: 2012-12-20

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Krzysztof Diks
Jerzy Jaworski
Powrót