Habilitacja: Rafał Czyż

Doktorant: Rafał Czyż

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2010-01-28

Zakończenie: 2011-06-16

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Zbigniew BłockiKAM
Stanisław JaneczkoPolitechnika Warszawska
Tadeusz Kuczumow
Ewa Ligocka
Powrót