Doktorat: Jacek Cyranka

Doktorant: Jacek Cyranka

Promotor - Piotr Zgliczyński

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2011-03-31

Zakończenie: 2013-06-27

Wynik postępowania: przyznano

Powrót