Doktorat: Mateusz Juda

Doktorant: Mateusz Juda

Promotor - Marian Mrozek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2011-10-27

Zakończenie: 2013-03-28

Wynik postępowania: przyznano

Powrót