Doktorat: Michał Kolarz

Doktorant: Michał Kolarz

Promotor - Wit Foryś

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2009-09-24

Zakończenie: 2012-03-29

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Adam Idzik
Antoni Marczyk
Powrót