Doktorat: Paweł Dłotko

Doktorant: Paweł Dłotko

Promotor - Marian Mrozek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2009-12-17

Zakończenie: 2012-01-26

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Piotr ZgliczyńskiKMO
Marek IzydorekPolitechnika Gdańska
Powrót