Habilitacja: Michał Wrona

Doktorant: Michał Wrona

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2022-02-10

Zakończenie: 2023-01-26

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Szymon ToruńczykUniwersytet WarszawskiRecenzja - dr hab. Szymon Toruńczyk
Bartosz KlinUniversity of OxfordRecenzja - prof. dr hab. Bartosz Klin
Lidia TenderaUniwersytet OpolskiRecenzja - dr hab. Lidia Tendera
Damian NiwińskiUniwersytet WarszawskiRecenzja - prof. Damian Niwiński
Powrót