Profesura: Piotr Zgliczyński

Doktorant: Piotr Zgliczyński

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2006-01-26

Zakończenie: 2007-01-21

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Zdzisław DenkowskiKTOiS
Lech Górniewicz
Mariusz Lemańczyk
Feliks Przytycki
Powrót