Habilitacja: Piotr Micek

Doktorant: Piotr Micek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2019-04-30

Zakończenie: 2020-05-28

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Marcin Pilipczuk Recenzja - dr hab. Marcin Pilipczuk
Jarosław ByrkaUniwersytet WrocławskiRecenzja - dr hab. Jarosław Byrka
Tomasz ŁuczakUniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i InformatykiRecenzja - prof. dr hab. Tomasz Łuczak
Powrót