Habilitacja: Bartłomiej Bosek

Doktorant: Bartłomiej Bosek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2019-04-25

Zakończenie: 2019-11-14

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Krzysztof DiksRecenzja
Katarzyna PaluchUniwersytet WrocławskiRecenzja
Marek ChrobakUniversity of CaliforniaRecenzja

Załączone pliki

Powrót