Habilitacja: Jacek Tabor

Doktorant: Jacek Tabor

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2006-04-27

Zakończenie: 2008-06-05

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Krzysztof Przyłuski
Jan Kisyński
Jaroslav Zemanek
Jerzy OmbachKMS
Powrót