Habilitacja: Jacek Tabor

Doktorant: Jacek Tabor

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2006-04-27

Zakończenie: 2008-06-05

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jerzy OmbachKMS
Jan Kisyński
Krzysztof Przyłuski
Jaroslav Zemanek
Powrót