Habilitacja: Tomasz Krawczyk

Doktorant: Tomasz Krawczyk

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2018-02-27

Zakończenie: 2018-11-29

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jarosław GrytczukRecenzja - prof. dr hab. Jaroslaw Grytczuk
Zbigniew LoncRecenzja - prof. dr hab. Zbigniew Lonc
Michał HanćkowiakUniwersytet im. Adama MickiewiczaRecenzja - dr hab. Michał Hanćkowiak

Załączone pliki

Powrót