Habilitacja: Irena Katarzyna Korwin-Słomczyńska

Doktorant: Irena Katarzyna Korwin-Słomczyńska

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2011-11-24

Zakończenie: 2013-01-10

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Marek Zawadowski
Roman Murawski
Anna Romanowska
Andrzej Kisielewicz
Powrót