Habilitacja: Irena Katarzyna Korwin-Słomczyńska

Doktorant: Irena Katarzyna Korwin-Słomczyńska

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2011-11-24

Zakończenie: 2013-01-10

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Andrzej Kisielewicz
Anna Romanowska
Roman Murawski
Marek Zawadowski
Powrót