Habilitacja: Sławomir Dinew

Doktorant: Sławomir Dinew

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2017-06-29

Zakończenie: 2018-01-25

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Anna ZdunikInstytut Matematyki, Uniwersytet WarszawskiRecenzja
Philippe EyssidieuxUniversité Grenoble-AlpesRecenzja
Tomasz AdamowiczInstytut Matematyczny Polskiej Adademii NaukRecenzja

Załączone pliki

Powrót