Doktorat: Stanisław Jastrzębski

Doktorant: Stanisław Jastrzębski

Promotor - Jacek Tabor

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2017-06-29

Zakończenie: 2019-03-28

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Piotr Wnuk-LipińskiUniwersytet WroclawskiRecenzja - dr hab. Piotr Wnuk-Lipiński
Marek CyganRecenzja - dr hab. Marek Cygan

Załączone pliki

Powrót