Doktorat: Martha Łącka

Doktorant: Martha Łącka

Promotor - Dominik Kwietniak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2017-04-27

Zakończenie: 2019-04-25

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Anna ZdunikInstytut Matematyki, Uniwersytet WarszawskiRecenzja - prof. dr hab. Anna Zdunik
Tomasz DownarowiczPolitechnika WrocławskaRecenzja - prof. dr hab. Tomasz Downarowicz

Załączone pliki

Powrót