Habilitacja: Michał Wojtylak

Doktorant: Michał Wojtylak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2016-05-19

Zakończenie: 2016-12-22

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Oleksander GomilkoUniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuRecenzja
Marek BożejkoRecenzja
Piotr ŚniadyRecenzja psniady.pdf

Załączone pliki

Powrót