Doktorat: Michał Świętek

Doktorant: Michał Świętek

Promotor - Anna Pelczar-Barwacz

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2016-04-28

Zakończenie: 2018-09-27

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Rafał LatałaUniwersytet WarszawskiRecenzja - prof. dr hab. Rafał Latała
Grzegorz PlebanekRecenzja - prof. dr hab. Grzegorz Plebanek

Załączone pliki

Powrót