Doktorat: Liliana Klimczak

Doktorant: Liliana Klimczak

Promotor - Leszek Gasiński

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2015-06-25

Zakończenie: 2017-11-30

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Agnieszka KałamajskaUniwersytet WarszawskiRecenzja - dr hab. Agnieszka Kałamajska
Aleksander ĆwiszewskiUMK w ToruniuRecenzja - dr hab. Aleksander Ćwiszewski

Załączone pliki

Powrót