Doktorat: Aleksander Czechowski

Doktorant: Aleksander Czechowski

Promotor - Piotr Zgliczyński

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2015-05-28

Zakończenie: 2016-06-30

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Marek IzydorekPolitechnika GdańskaRecenzja - prof. dr hab. Marek Izydorek
Aleksander ĆwiszewskiUMK w ToruniuRecenzja - dr hab. Aleksander Ćwiszewski

Załączone pliki

Powrót