Habilitacja: Marcin Bilski

Doktorant: Marcin Bilski

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2015-03-03

Zakończenie: 2015-06-25

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Tadeusz KrasińskiUniwersytet ŁódzkiRecenzja - prof. Tadeusz Krasiński
Henryk ŻołądekRecenzja - prof. Henryk Żołądek
Wiesław PawłuckiKTORecenzja - prof. Wiesław Pawłucki

Załączone pliki

Powrót