Doktorat: Adam Wegert

Doktorant: Adam Wegert

Promotor - Piotr Niemiec

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2014-09-25

Zakończenie: 2016-02-25

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Andrzej SołtysiakUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuRecenzja - dr hab. Andrzej Sołtysiak
Janusz WysoczańskiUniwersytet WrocławskiRecenzja - dr hab. Janusz Wysoczański

Załączone pliki

Powrót