Doktorat: Anna Tatarczak

Doktorant: Anna Tatarczak

Promotor - Stanisława Kanas

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2012-12-20

Zakończenie: 2015-05-28

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Załączone pliki

Powrót