Doktorat: Wojciech Czarnecki

Doktorant: Wojciech Czarnecki

Promotor - Jacek Tabor

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2014-06-26

Zakończenie: 2015-12-17

Wynik postępowania: przyznano

Powrót