Doktorat: Zofia Mączyńska

Doktorant: Zofia Mączyńska

Promotor - Piotr Zgliczyński

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2008-09-25

Zakończenie: 2011-04-28

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Marian MrozekKMO
Marek IzydorekPolitechnika Gdańska
Powrót