Doktorat: Mikołaj Zalewski

Doktorant: Mikołaj Zalewski

Promotor - Piotr Zgliczyński

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2007-06-28

Zakończenie: 2011-05-26

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Stanisław SędziwyKPI
Maksymilian Dryja
Powrót