Profesura: Piotr Liczberski

Doktorant: Piotr Liczberski

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2013-06-27

Zakończenie: 2016-06-02

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Marek JarnickiKAM
Arkadiusz Płoski
Roman DwilewiczUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Paweł DomańskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Powrót