Doktorat: Piotr Kamieński

Doktorant: Piotr Kamieński

Promotor - Piotr Zgliczyński

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2013-06-27

Zakończenie: 2019-09-26

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Krzysztof FrączekUniwersytet Mikołaja KopernikaRecenzja - prof. dr hab. Krzysztof Frączek
Grzegorz ŚwiątekPolitechnika WarszawskaRecenzja - prof. dr hab. Grzegorz Świątek

Załączone pliki

Powrót