Doktorat: Robert Szczelina

Doktorant: Robert Szczelina

Promotor - Piotr Zgliczyński

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2013-06-27

Zakończenie: 2015-06-25

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Anna OchalKTOiS
Andrzej Marciniak
Powrót