Profesura: Jacek Tabor

Doktorant: Jacek Tabor

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2013-05-23

Zakończenie: 2015-07-17

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Roman GerUniwersytet Śląski, Instytut Matematyki
Adam Paszkiewicz
Piotr Biler
Piotr ZgliczyńskiKMO
Powrót